• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4

EUROSCOLA

                           EUROSCOLA 15.2.2018

Δώδεκα από τους 15 δόκιμους πρέσβεις που διακρίθηκαν για τις δράσεις τους κατά την περσινή χρονιά στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΠΕΚ, συμμετείχαν στο πρόγραμμα  EUROSCOLA στο Στρασβούργο, που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συντονίζει το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο. Στην αποστολή συμμετείχαν και 12 Τουρκοκύπριοι μαθητές . Η εμπειρία ήταν υπέροχη τόσο για τους συνοδούς καθηγητές όσο και για τους  μαθητές.