• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4

EUROSCOLA

Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ρόλος της, η οργάνωσή της και η θέση της στον κόσμο αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες και για το μέλλον των νέων ευρωπαίων. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των νέων κατά τη λήψη των αποφάσεων, κατά την επιλογή και τον καταμερισμό των ευθυνών, προκειμένου να  καταστούν ενεργή συνιστώσα της δημοκρατικής ζωής της ηπείρου μας.
Για να ανταποκριθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ανάγκη αυτή δημιούργησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUROSCOLA. Με το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται η δυνατότητα σε νέους ευρωπαίους να συναντηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις πάνω στις εμπειρίες τους, πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να γνωριστούν. Οι συναντήσεις αυτές γίνονται στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σώματος, στο Στρασβούργο, και παίρνουν τη μορφή ενός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων.  Οργανώνονται πολλές φορές τον χρόνο με τη συμμετοχή μαθητών Λυκείου από τα 28 κράτη μέλη της Ένωσης. Ορισμένες φορές και με μαθητές που προέρχονται από υποψήφια για ένταξη κράτη.

Σε κάθε EUROSCOLA, προετοιμασμένοι στα σχολεία τους, συγκεντρώνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο,  500 περίπου έφηβοι :

- για να εξοικειωθούν με τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών,
- για να ευαισθητοποιηθούν  στον ρόλο που θα κληθούν να παίξουν στη
  μελλοντική οργάνωση της Ευρώπης,
- για να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη προάσπισης της δημοκρατίας και των
  θεμελιωδών δικαιωμάτων,
- για να βρουν ένα βήμα που θα τους επιτρέψει να εκφράσουν τις προσωπικές τους
  απόψεις και να αξιοποιήσουν την επιθυμία τους για προσφορά.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) υποδέχεται τους μαθητές του λυκείου από τις 8.30 π.μ. για το πρωινό γεύμα, κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάζεται αναλυτικά και το προγράμματος που θα ακολουθήσουν οι μαθητές για την υπόλοιπη μέρα.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες, που έχουν ήδη σχηματιστεί σε πολυεθνικές ομάδες (οι ομάδες επιλέγονται με γεωμετρικά σχήματα ώστε να αποφευχθούν πολιτικές συγχύσεις), εισέρχονται στην ημικύκλια αίθουσα και  κάθονται στις θέσεις των ευρωβουλευτών. Η συνεδρίαση ξεκινάει με σύντομες ερωτήσεις πάνω στα βασικά καθήκοντα του Κοινοβουλίου. Ακολουθεί μία σειρά από ερωτήσεις, καθώς και μία σύντομη έρευνα πάνω στις γνώσεις των νέων για την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δίνεται επίσης η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές την ηλεκτρονική ψήφο. Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες διαρκούν συνήθως έως τις 12 μ.μ.

Η ώρα του μεσημεριανού αποτελεί μία σημαντική στιγμή, οι μαθητές σχηματίζουν ομάδες που αποτελούνται από τέσσερις διαφορετικές εθνικότητες και συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι που έχει σχεδιαστεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.

Στη συνέχεια, οι μαθητές συγκεντρώνονται και πάλι σε πέντε ομάδες εργασίας για να εκλέξουν τον πρόεδρο και τον εκπρόσωπο. Κάθε ομάδα εργασίας καλείται να υιοθετήσει μία απόφαση που θα υπερασπίσει ο εισηγητής κατά την διάρκεια της ολομέλειας. Το κείμενο που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους από το σύνολο των μαθητών, θα σχηματίσει και την ημερήσια απόφαση της Euroscola.


Ένας διοικητικός εκπρόσωπος του ΕΚ θα κλείσει την συζήτηση.

Η ημέρα τελειώνει με ένα παιχνίδι πολιτιστικών γνώσεων για την Ευρώπη και μία επίσημη τελετή, κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές θα ακούσουν τον ευρωπαϊκό ύμνο. Το κάθε σχολείο λαμβάνει μία ευρωπαϊκή σημαία και ο κάθε μαθητής ένα πιστοποιητικό που υπογράφει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στους μαθητές δίνεται επίσης και μια φωτογραφία από την ομάδα τους.
Το Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου συμμετείχε στο πρόγραμμα EUROSCOLA μεταξύ των ημερομηνιών 24 μέχρι 27 Οκτωβρίου 2018 με τους μαθητές Ραφαήλ Αλεξάνδρου της Γ4.2, Αντρέα Ζακχαίο της Γ3.1 και Δέσποινα Ζήνωνος της Β3.1. Τους μαθητές συνόδευσε η κ.Κάλια Κυριάκου, Φιλόλογος. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο και για μία μέρα να λάβουν μέρος στις ομάδες εργασίας με νέους από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα συμπεράσματα των συζητήσεων στις ομάδες εργασίας ανακοινώθηκαν στο Κοινοβούλιο ενώ οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις και να ψηφίσουν. Οι εμπειρίες που αποκόμισαν ανεπανάληπτες και το κέρδος μεγάλο!