ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ
Δευ-Παρ – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 25692110, 25692113, 25692114
Τηλεομοιότυπο: 25692115
Μενού

Οργάνωση Γραφείου Σ.Ε.Α.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΣΕΑ)

Σεπτέμβριος 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι καθηγήτριες Σ.Ε.Α. δέχονται μαθητές/τριες και γονείς/κηδεμόνες για προσωπική, εκπαιδευτική ή/και επαγγελματική Συμβουλευτική. Συνεργάζονται με τη Διεύθυνση, τους καθηγητές και άλλες Υπηρεσίες/Φορείς με σκοπό την παροχή βοήθειας για την πρόοδο και ευημερία των μαθητών/τριών. Παρέχουν επίσης εξειδικευμένη βοήθεια για τις εκπαιδευτικές/επαγγελματικές επιλογές των μαθητών/τριών και την εισαγωγή τους στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας. 

Οι μαθητές/τριες, γονείς και κηδεμόνες του σχολείου μας που επιθυμούν συνάντηση με την υπεύθυνη για το τμήμα τους/τμήμα του παιδιού τους καθηγήτρια Σ.Ε.Α. καλούνται να αποτείνονται στο Γραφείο ΣΕΑ για διευθέτηση προσωπικής συνάντησης.  

Η επικοινωνία των γονέων/ κηδεμόνων για διευθέτηση προσωπικής συνάντησης με την υπεύθυνη καθηγήτρια ΣΕΑ συνίσταται να γίνεται τηλεφωνικά.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Γραφείο ΣΕΑ (Άννα Παπαϊωάννου)  25 692117

Γραφείο ΒΔΑ' Ελένης Ρουσουνίδου  25 692119

Γραμματεία  25 692110

 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ Σ.Ε.Α.

Α΄ ΤΑΞΗ

Β΄ ΤΑΞΗ

Γ΄ ΤΑΞΗ

ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΣΟΥΝΙΔΟΥ

(Β.Δ. Α΄)

***

ΤΡΙΤΗ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Α22, Α23, Α42, ΑΛ01

Β11, Β51

Γ31, Γ41, Γ51, Γ61

ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

***

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Α11, Α21, Α24, Α31, Α32, Α41

Β31, Β32, Β33, Β41, Β42, Β61

Γ11, Γ32, Γ33, Γ34, Γ42