ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ
Δευ-Παρ – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 25692110, 25692113, 25692114
Τηλεομοιότυπο: 25692115
Μενού

Οργάνωση Γραφείου Σ.Ε.Α.

Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή - Οργάνωση Γραφείου

ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ                                                      

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΣΕΑ)

Σεπτέμβριος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γραφείο Σ.Ε.Α. δέχεται μαθητές/τριες και γονείς/κηδεμόνες για προσωπική, εκπαιδευτική ή/και επαγγελματική Συμβουλευτική. Οι Σύμβουλοι Καθηγητές συνεργάζονται με τη Διεύθυνση, τους καθηγητές και άλλες Υπηρεσίες/Φορείς με σκοπό την παροχή βοήθειας κι έχοντας ως στόχο την πρόοδο και ευημερία των μαθητών/τριών. Προσφέρεται, επίσης, εξειδικευμένη βοήθεια όσον αφορά τις εκπαιδευτικές/επαγγελματικές επιλογές των μαθητών/τριών και την εισαγωγή τους στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας. 

Καλούνται οι μαθητές/τριες, γονείς και κηδεμόνες του σχολείου μας που επιθυμούν συνάντηση με τους υπευθύνους του Γραφείου ΣΕΑ για θέματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής να αποτείνονται στο Γραφείο ΣΕΑ για διευθέτηση συνάντησης.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων, η επικοινωνία των γονέων/ κηδεμόνων συνίσταται να γίνεται τηλεφωνικά. Σε περιπτώσεις όπου η προσωπική συνάντηση κρίνεται απαραίτητη, η διευθέτηση πρέπει να γίνεται εκ των προτέρων με την υπεύθυνη καθηγήτρια ΣΕΑ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Γραφείο ΣΕΑ   25 692117

Γραφείο ΒΔΑ' Ελένης Ρουσουνίδου  25 692119

Γραμματεία  25 692110

 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ Σ.Ε.Α.

Α΄ ΤΑΞΗ

Β΄ ΤΑΞΗ

Γ΄ ΤΑΞΗ

ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΣΟΥΝΙΔΟΥ

(Β.Δ. Α΄)

***

ΤΡΙΤΗ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Α31, Α32, Α41,

ΑΛ01

Β51, Β61

Γ11, Γ42,

 

Γ51,Γ61

ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

***

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Α11, Α21,

Α22, Α23

 

Β11, Β21, Β31, Β32,

 

Β33, Β34, Β41, Β42,

Γ31, Γ32,

 

Γ33, Γ41