ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ
Δευ-Παρ – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 25692110, 25692113, 25692114
Τηλεομοιότυπο: 25692115
Μενού

 


Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ  Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ


Διευθυντής, Βοηθοί Διευθυντές Α΄ και Βοηθοί Διευθυντές

Καθηγητές κατά Ειδικότητα

Γραμματεία - Κλητήρας - Επισκέπτρια Υγείας

Βοηθητικό Προσωπικό