ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ
Δευ-Παρ – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 25692110, 25692113, 25692114
Τηλεομοιότυπο: 25692115
Μενού

Διοίκηση – Οργάνωση – Λειτουργία

Σχολική Χρονιά 2023-2024

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΡΧΕΙΟ

02/11/23

Σημαιοφόροι και Παραστάτες

13/10/23

Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

28/09/23

Συμβούλια Τάξεων

28/09/23

Χρονοδιαγράμματα και Οργάνωση A’ και Β΄ Τετραμήνου Σχολικής Χρονιάς 2023-2024

14/09/23

Υπεύθυνοι Τμημάτων - Διοικητικοί Β.Δ. - ΣΕΑ

14/09/23

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Β.Δ.Α ΚΑΙ ΒΔ

14/09/23

Χρονοδιάγραμμα και Οργάνωση Σχολικής Χρονιάς 2023-2024

 

 

 

 

Σχολική Χρονιά 2022-2023
25/10/22 ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΙ - ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ
25/10/22 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΑΞΕΩΝ
25/10/22 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
26/09/22 Υπεύθυνοι Τμημάτων - Διοικητικοί Β.Δ. - ΣΕΑ
26/09/22 Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Β.Δ.Α ΚΑΙ ΒΔ
14/10/22 Χρονοδιάγραμμα και Οργάνωση Α'  Σχολικής Χρονιάς 2022-2023