ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ
Δευ-Παρ – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 25692110, 25692113, 25692114
Τηλεομοιότυπο: 25692115
Μενού
Το σχολείο ιδρύθηκε κατα την περίοδο της αγγλοκρατίας το 1931. Τα πρώτα τριάντα χρόνια λειτούργησε ως ιδιωτικό σχολείο αλλάζοντας διευθυντές που ήταν συνήθως και ιδιοκτήτες του σχολείου. Τα ονόματα που είχε το σχολείο κατα την περίοδο αυτή ήταν "Ανώτερον Εμπορικόν Λύκειον", "Εμπορικόν Λύκειον Λεμεσού" και "Εμπορική Ακαδημία Λεμεσού". Το 1961 το σχολείο περνά στην ιδιοκτησία του κράτους και αλλάζει όνομα σε "Β' Γυμνάσιον Λεμεσού". Αργότερα μετονομάζεται σε "Β' Λύκειο Λεμεσού" και τέλος το 1986 αλλάζει και πάλι όνομα και παίρνει το σημερινό όνομα "Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου".
1931- Ίδρυση και λειτουργία του Σχολείου ως ιδιωτικού πενταταξίου εμπορικού σχολείου μέσης εκπαίδευσης με την επωνυμία Ανώτερον Εμπορικόν Λύκειον Λεμεσού. Ιδρυτής και πρώτος διευθυντής ο Κλέαρχος Δημητρίου.
1932-1936 - Τη διεύθυνση του Σχολείου αναλαμβάνει ο Γεώργιος Ματσάκης στον οποίο περιέρχεται και η ιδιοκτησία (1934). Τότε καθιερώνεται η ονομασία Εμπορικόν Λύκειον Λεμεσού.
1936-1963 - Χρέη Διευθυντή ασκεί ο Δημήτριος Πολυδωρίδης.
1947 -  Μετονομασία του Σχολείου σε Εμπορική Ακαδημία Λεμεσού. Ιδιοκτήτης και διευθυντής ο Δημήτριος Πολυδωρίδης.
1952 - Ανέγερση ιδιόκτητου κτιριακού συγκροτήματος επί της οδού Αγίας Φυλάξεως (ανατολική πτέρυγα του σημερινού Λυκείου Απ. Πέτρου και Παύλου). Οριστική επίλυση του στεγαστικού προβλήματος του Σχολείου μετά από αλλεπάλληλες μεταστεγάσεις.
1961 - Το Σχολείο περιέρχεται στη δικαιοδοσία του δημοσίου με καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη. Μετονομάζεται σε Οικονομικόν Γυμνάσιον Λεμεσού.
1963 - Ανέγερση νέου κτιρίου και λειτουργία εκτός από τα τμήματα οικονομικής και τμημάτων κλασικής κατεύθυνσης. Διευθυντές του Σχολείου: Κώστας Χαράκης (1963-1968) και Ιωάννης Βαρνάβας (1968 - 1973).
1973 - Καθιέρωση μικτής φοίτησης και μετονομασία του Σχολείου σε Β΄ Γυμνάσιον Λεμεσού. Διευθυντής Ανδρέας Βαρνάβας (1973-1974).
1974-1980 - Λειτουργία του Σχολείου με πρωινή και απογευματινή φοίτηση, λόγω των αναγκών που προκάλεσε η τουρκική εισβολή. Παράλληλη λειτουργία δύο κύκλων με έξι τάξεις, δύο Διευθυντές, δύο Καθηγητικούς συλλόγους.
Διευθυντές Α΄ Κύκλου: Ανδρέας Καλλής (1974-1976), Κωστής Κολώτας (1976-1978), Λουκάς Κακουλλής (1978-1979), Χριστάκης Νεοφυτίδης (1979-1980) και Διευθυντής Β΄ Κύκλου: Αντρέας Βαρνάβας (1974-1980).
1980 - Λειτουργία του Σχολείου ως τριτάξιου Γυμνασίου και ως αντίστοιχου Λυκείου με πρωινή και απογευματινή φοίτηση. Διευθυντές Γυμνασιακού Κύκλου: Χριστάκης Νεοφυτίδης (1980-1981), Κλαίρη Αγγελίδου (1981-1982), Λέλλα Παναουρή (1982-1983), Ανδρέας Σαββίδης (1984-1985). Διευθυντές Λυκειακού Κύκλου: Ανδρέας Βαρνάβας (1980-1983), Ανδρέας Παστελλάς (1984-1985).
1985-1986 - Μετονομασία του Σχολείου σε Β΄ Λύκειο Λεμεσού. Διευθυντής ο Αντρέας Παστελλάς.
1986 - Το Σχολείο παίρνει τη σημερινή του ονομασία. Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.
Διευθυντές: (1986-σήμερα)
Ανδρέας Παστελλάς (1986-1990)
Κωστής Κολώτας (1990-1991)
Βασίλης Οικονόμου (1991-1999) 
Αργύρης Περεντός (1999-2004)
Ευθύβουλος Λιασίδης (2004-2005)
Χρίστος Παπαχριστοδούλου (2005-2007)
Γεώργιος Ζερβίδης (2007- 2012)
Μυρτώ Πουαγκαρέ (2012-2018)
Μάριος Ιωάννου (2018-2020)
Δημήτρης Παπαμιλτιάδου (2020 - μέχρι σήμερα)